tho là gì tiếng anh? me là gì tiếng anh

1. Từ cuối cùng trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

Từ tho ở cuối câu trong tiếng Anh là viết tắt của Though, có nghĩa là ‘mặc dù’ hoặc ‘tuy nhiên / tuy nhiên’.

Một số ví dụ khác về tho và tuy: mặc dù cuối câu là trạng thái đến từ.mặc dù mà là một trạng từ có nghĩa là “mặc dù vậy” hoặc “nhưng”. Nó được sử dụng để thể hiện điều ngược lại của câu trước.

Ví dụ trong từ điển Oxford:

  • Đội chúng tôi đã thua. Đó là một trò chơi hay mặc dù.
    = Đội của chúng tôi đã thua. Mặc dù Đó là một trò chơi tốt.
  • ‘Bạn đã từng đến Úc chưa?’ ‘Không. Tôi muốn, mặc dù. ‘
    = ‘Bạn đã từng đến Úc chưa?’ ‘Vẫn chưa. Nhưng Tôi cũng muốn đến. ‘

2. Tôi là gì tiếng anh

Trong tiếng Anh, tôi là đại từ nhân xưng khi nói chuyện với người khác. Me thường được sử dụng, thường là tân ngữ của động từ hoặc giới từ, để chỉ người nói hoặc người viết:
Ví dụ: Anh ấy bơi với tôi. (Anh ấy bơi với tôi)

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là Gì ?

Leave a Comment