Tin Tức

Nghị định 142/2020/NĐ-CP tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Nghị định số 142 2020/NĐ-CP

Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Ngày 09/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 142/2020/NĐ-CP quy định tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân có chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng nếu tự xử lý, lưu giữ phải có Giấy phép xử lý, lưu trữ chất thải phóng xạ đã qua sử dụng.

Trường hợp tiếp nhận nguồn phóng xạ, thiết bị có gắn nguồn phóng xạ mà chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng, giấy phép vận hành hoặc chưa chuyển giao, chuyển nhượng trong 30 ngày thì cơ sở tiếp nhận phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ.

Nghị định cũng quy định rõ trước khi chấm dứt hoạt động, các cơ sở chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn phóng xạ; cơ sở sản xuất, chế biến chất phóng xạ; cơ sở bức xạ khác có tạo ra chất thải phóng xạ trong quá trình tiến hành công việc bức xạ phải có giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ.

Các công việc liên quan đến sử dụng hàng hóa tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ không yêu cầu phải có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Nên xem  Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Công nghệ được Big Data VN cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Related Articles

Back to top button
You cannot copy content of this page