Tin Tức

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Big Data giới thiệu tới bạn đọc mẫu Báo cáo kết quả công việc được lập để báo cáo cho từng tuần, tháng, quý hoặc năm, kèo theo bản mẫu báo cáo chi tiết cụ thể cho từng bộ phận.

TÊN CÔNG TY

————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

………, ngày ….tháng …..năm …..

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Họ và tên:……………………………Chức vụ: ………………Bộ phận công tác:………………………….

Thời gian thực hiện: Tuần: Thứ 1+2; Thứ 3+4 Tháng:…… Năm:…..

TT

NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

KẾT QUẢ VÀ SẢN PHẨM

(NẾU CÓ)

ĐÁNH GIÁ CỦA

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

1

01/10/20…

2

3

4

5

6

Ghi chú: File mẫu báo cáo đã gửi vào email của các bộ phận.

PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN

NGƯỜI BÁO CÁO

Big Data tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Nên xem  Một vài mẹo chơi Granny đơn giản nhưng hữu ích

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page