Hướng dẫn các lỗi liên quan đến MBR

1. Nhận dạng lỗi: – Khi máy khởi động sẽ không vào được Windows và xuất hiện các dòng lỗi như một trong các hình dưới đâyHình 1Hình 2Hình 3Hình 4Hình 5Hình 6Hình 7Hình 8Hình 92. Khắc phục:a. Chuẩn bị: USB Boot được tạo bằng công cụ One-Click USB Boot V2.0, tải về tại đây- User: – Password: b. Thao tác:– Khởi động máy từ USB Boot, chọn menu số 7 “Tool Fix Error Windows” như hình 10.Hình 10- Chọn Lazesofts Live CD (EMS Enabled) để chạy tool Lazesoft Windows RecoveryHình 11- Thao tác tiếp như hình 12 đến hình 14Hình 12Hình 13Hình 14- Khởi động lại máy. Các lỗi trên đã được khắc phục.Ngoài ra, các menu còn lại trong phần mềm có thể dùng để khắc phục một số lỗi khác, cụ thể:+ Fix Boot Sector: sửa một số lỗi làm Windows không khởi động được (ngoài lỗi MBR)+ Missing Windows File Repair: sửa lỗi thiếu file hệ thống làm Windows không khởi động được. VD: “NTLDR is missing”, “Bootmgr is missing”Chúc các bạn thành công

Leave a Comment