Hard Reset máy Samsung Galaxy A8

Hard Reset máy Samsung Galaxy A8

Lưu ý: Hard reset sẽ làm mất hết dữ liệu trên máy và đưa máy về trạng thái xuất sưởng.

1. Bấm giữa đồng thời 3 phím: Tăng âm lượng + Home + Nguồn, cho đến khi logo máy hiện lên thì thả phím nguồn ra.

2. Dùng phím tăng giảm âm lượng để di chuyển vệt sáng đến mục “wipe data/factory reset”.

Dùng phím nguồn để chọn (thực hiện)

https://www.thegioididong.com/

3. Máy sẽ tự động chạy như sau:

https://www.thegioididong.com/

https://www.thegioididong.com/

4. Cho đến khi hiển thị như hình dưới.

Dùng phím tăng giảm âm lượng để di chuyển đến dòng Yes — delete all user data.

Bấm phím nguồn để thực hiện.

Máy sẽ tiến hành xóa dữ liệu.

https://www.thegioididong.com/

5. Chọn reboot system now để máy khỏi động lại và hoàn tất reset.

https://www.thegioididong.com/

Chúc bạn thành công.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page