Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động trên Samsung Galaxy E5

Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động: sử dụng tính năng này để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các máy tính và các thiết bị khác nếu không có kết nối Internet. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.

Để phát Wi-Fi từ điện thoại Samsung Galaxy E5 cho các thiết bị khác sử dụng, bạn thực hiện các thao tác sau:

– Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Chia sẻ internet và Điểm truy cập di động → Điểm truy cập di động.

– Chạm vào công tắc Điểm truy cập di động để bật.

  • xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.
  • Để đặt mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào
    Cấu hình điểm truy cập và chọn mức độ an toàn. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào Lưu.

Chúc bạn thành công.

Leave a Comment

You cannot copy content of this page