Cách xóa cache, cookie, lịch sử duyệt web Firefox nhanh chóng, dễ dàng

Xóa cache, cookie, lịch sử duyệt web trên Firefox giúp bạn bảo mật thông tin, tránh để người khác biết được bạn đã làm gì, lướt web nhanh hơn… Cùng theo dõi bài viết để biết cách thực hiện trên máy tính dễ dàng nhé!

I. Cách xóa cookie, lịch sử duyệt web Firefox

1. Xóa Cookie cho trang web hiện tại

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ổ khóa  ở phía bên trái của thanh địa chỉ.

Nhấn vào biểu tượng ổ khóa

Bước 2: Chọn Xóa cookie và dữ liệu trang web.

Chọn Xóa cookie và dữ liệu trang web

2. Xoá tất cả Cookie, dữ liệu trang và bộ nhớ đệm hoặc xóa cho trang web cụ thể

Hướng dẫn nhanh

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Nhấn Tùy chọn > Chọn Quyền riêng tư & bảo mật > Chọn Quản lý dữ liệu tại Cookie và dữ liệu trang > Chọn Cookie trang web muốn xóa > Chọn Xóa mục đã chọn hoặc chọn Xóa hết > Nhấn Lưu thay đổi > Nhấn Xóa ngay.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Nhấn Tùy chọn.

Mở Tùy chọn

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư & bảo mật.

Chọn Quyền riêng tư & bảo mật

Bước 3: Ở mục Cookie và dữ liệu trang chọn Quản lý dữ liệu.

Chọn quản lý dữ liệu

Bước 4: Chọn Cookie trang web muốn xóa > Chọn Xóa mục đã chọn.

Chọn Cookie trang web muốn xóa

Để xóa toàn bộ Cookie, chọn Xóa hết.

Xóa toàn bộ Cookie

Bước 5: Nhấn Lưu thay đổi.

Nhấn Lưu thay đổi

Bước 6: Nhấn nút Xóa ngay để xác nhận.

Nhấn nút Xóa ngay để xác nhận

3. Xóa cookie, dữ liệu trang và bộ nhớ đệm theo thời gian tùy chọn

Hướng dẫn nhanh

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Chọn Thư viện > Chọn Lịch sử > Chọn Xóa lịch sử gần đây > Chọn thông tin muốn xóa > Nhấn OK

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Chọn mục Thư viện.

Mở mục

Bước 2: Chọn Lịch sử.

Chọn Lịch sử

Bước 3: Chọn Xóa lịch sử gần đây.

Chọn Xóa lịch sử gần đây

Bước 4: Chọn thời gian xóa, chọn các dữ liệu muốn xóa: bộ nhớ đệm, cookie, lịch sử duyệt web,… > Nhấn OK

Xóa lịch sử gần đây

II. Cách xóa cache Firefox (bộ nhớ đệm)

1. Xóa thủ công

Hướng dẫn nhanh

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Nhấn Tùy chọn > Chọn Quyền riêng tư & bảo mật > Chọn Xóa dữ liệu tại mục Cookie và dữ liệu trang > Chọn Nội dung web lưu vào cache > Chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Nhấn Tùy chọn.

Mở Tùy chọn

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư & bảo mật.

Chọn Quyền riêng tư & bảo mật

Bước 3: Ở mục Cookie và dữ liệu trang chọn Xóa dữ liệu.

Xóa dữ liệu

Bước 4: Chọn Nội dung web lưu vào cache > Chọn Hủy bỏ.

Chọn Nội dung web lưu vào cache và xóa

2. Xóa tự động

Hướng dẫn nhanh

Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Nhấn Tùy chọn > Chọn Quyền riêng tư & bảo mật > Chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử tại mục Lịch sử > Check chọn Xóa lịch sử khi Firefox đóng > Chọn Cài đặt > Chọn cookie > Nhấn OK.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang > Nhấn Tùy chọn.

Mở Tùy chọn

Bước 2: Chọn Quyền riêng tư & bảo mật.

Chọn Quyền riêng tư & bảo mật

Bước 3: Kéo xuống phần Lịch sử, ở mục Firefox sẽ chọn Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử.

Sử dụng thiết lập tùy biến cho lịch sử

Bước 4: Check chọn Xóa lịch sử khi Firefox đóng > Chọn Cài đặt.

Check chọn Xóa lịch sử khi Firefox đóng

Bước 5: Chọn Cookie > Nhấn OK để hoàn tất.

Chọn Cookie

Bài viết hướng dẫn xóa cache, cookie, lịch sử duyệt web Firefox chỉ với thao tác đơn giản, dễ thực hiện. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn. Chúc các bạn thành công!

Bài viết tham khảo nguồn: https://support.mozilla.org/vi/kb/cach-xoa-bo-nho-dem-firefox

Leave a Comment

You cannot copy content of this page