Cách phá Password Excel 2016

Học Điện Tử

Bạn có một file Excel rất cần mở để sử dụng nhưng phát hiện ra file đó có chứa mật khẩu bảo vệ và hiện bạn không thể nhớ được mật khẩu nên bạn không mở được? Bạn đang loay hoay để tìm phương án xử lý? hướng dẫn dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn biết cách để phá pass Excel cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện.

Hướng dẫn dưới đây không khuyến khích bạn thực hiện phá password những file Excel 2016 có liên quan đến quyền riêng tư cá nhân người khác mà bài viết chỉ hướng tới việc hỗ trợ cho người dùng trong trường hợp chẳng may bị quên mật khẩu mà mình đã đặt cho file Excel 2016 mà bạn đang sử dụng.

Hướng dẫn phá password Excel 2016

Cách phá Password excel 2016

Để phá password file Excel trên phiên bản Excel 2016, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn mở file Excel có chứa Sheet cần phá password lên. Do file có mật khẩu nên sheet đang dùng bạn không thể Copy, Cut hay thao tác gì được. Khi thao tác sẽ có thông báo như hình dưới:

cach pha password excel 2016 2

Bước 2: Bạn nhấn OK để tắt cửa sổ ở Bước 1. Bạn nhấn và giữ phím ALT + F11 (ở Laptop một số máy sẽ là ALT + Fn + F11)để mở Microsoft Visual Basic lên:

cach pha password excel 2016 3

Bước 3: Click đúp vào Sheet mà bạn muốn phá password. Nếu chưa thấy các Sheet bên trái màn hình thì bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + R để hiện các Sheet lên.

cach pha password excel 2016 4

Bước 4: Copy đoạn mã VBA dưới đây:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

cach pha password excel 2016 5

Sau đó, bạn dán (paste) vào cửa sổ vừa mới xuất hiện -> tiếp đến, bạn tiến hành chọn menu Run ->rồi click vào Run Sub/UserForm (hoặc bấm phím tắt F5).

cach pha password excel 2016 6

Bước 5: Hộp thoại thông báo Unprotect Active Sheet hiện lên -> bạn nhấn Yes để xác nhận tiếp tục xử lý.

cach pha password excel 2016 7

Bước 6: Bạn chờ trong giây lát để ứng dụng tự động phá password giúp bạn. Khi phá password thành công, ứng dụng sẽ xuất hiện thông báo như hình dưới:

cach pha password excel 2016 8

Như vậy là vừa Phá phá password Excel 2016 thành công. Các thao tác để bạn thực hiện cũng khá đơn giản và không khó chút nào. Với cách làm này, bạn sẽ không phải mất thêm thời gian để tìm kiếm những ứng dụng hoặc một phần mềm chuyên biệt riêng để phá password cho file Excel của mình.


Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel khác như Excel 2013, Excel 2010, 2007, 2003 thì xem ngay thủ thuật phá pass Excel trên Excel 2013, 2010, 2007, 2003 mà Mobitool đã chia sẻ để thực hiện. Chúc bạn thành công!

Cách chèn logo vào ảnh online, trực tuyến
Làm thế nào để biết ai xài trộm Wifi nhà bạn?
Tác giả

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

You cannot copy content of this page