Cách gọi FaceTime trên iPhone 5S

Bài viết sẽ hướng dẫn cách gọi FaceTime trên iPhone 5S, một ứng dụng gọi điện bằng hình ảnh miễn phí.

FaceTime sẽ miễn phí cước cuộc gọi, vì ứng dụng này dùng kết nối wifi (3G vẫn tính phí dung lượng) và chỉ dùng cho các thiết bị của Apple.

Để biết thao tác cách gọi FaceTime trên iPhone 5S, bạn thao tác như sau:

Bước đầu bạn vào “Cài đặt” trong menu của iPhone 5S.

Bạn chọn vào

Bạn chọn vào “FaceTime”.

Bạn bật

Bạn bật “FaceTime” lên.

Bước này bạn nhập tài khoản Apple ID của bạn vào đây.

Bước này bạn nhập tài khoản Apple ID của bạn vào đây.

Bạn nhập số điện thoại và email đang dùng vào đây, để khi người khác cần liên hệ thì bạn cung cấp thông tin này.

Bạn nhập số điện thoại và email đang dùng vào đây, để khi người khác cần liên hệ thì bạn cung cấp thông tin này.

Xong phần cài đặt, bạn vào danh bạ, chọn người liên lạc (người này cũng phải dùng FaceTime). Bạn chọn vào biểu tượng camera là sẽ bắt đầu video call nhé.Sửa

Xong phần cài đặt, bạn vào danh bạ, chọn người liên lạc (người này cũng phải dùng FaceTime). Bạn chọn vào biểu tượng camera là sẽ bắt đầu video call nhé.Sửa

Leave a Comment

You cannot copy content of this page