Cách giới hạn tốc độ tải trên máy tính

Với những cách giới hạn tốc độ tải trình bày trong bài viết sau, bạn có thể điều chỉnh băng thông phù hợp và không gây nên tình trạng, nghẽn mạng, chậm lag tới người dùng khác nữa.

Leave a Comment